Menu

Articol

Cum arată situaţia şcolilor prin prisma Inspectoratului Şcolar Caraş-Severin

În 10 septembrie, în cele 124 de unități de învățământ de stat cu personalitate juridică din județul Caraș-Severin vor începe cursurile noului an școlar, dar şi în cele cinci unități de învățământ private din județ.

Astăzi, 22 august, Lenuţa Ciurel, Inspector Școlar General Caraş-Severin a prezentat situaţia în care se află unităţile de învăţământ din judeţ, situaţie care nu este una pe roze. Deoarece anul şcolar începe mai devreme decât în anii trecuţi, din materialul prezentat în faţa membrilor Colegiului Prefectural, se pare că în perioada august – 5 septembrie se desfășoară lucrări în spațiile verzi (cosit, toaletat), inclusiv la structuri.

„Până la finalul lunii august vor fi reverificate toate echipamentele PSI, instalațiile electrice, trusele medicale, căile de acces și sistemele de control acces, vor fi întocmite documentele pentru prima instruire PSI/ SSM a personalului pe 2018-2019, referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență. În perioada 3 – 7 septembrie 2018 va avea loc controlul medical anual pentru personalul din învățământul preuniversitar, desfășurat conform normativelor în vigoare”, se arată în materialul Inspectoratului Judeţean Şcolar Caraş-Severin.

În ceea ce privește mobilierul școlar s-ar impune investiții permanente pentru asigurarea unor condiții optime procesului didactic.

Lenuţa Ciurel a mai precizat faptul că din perspectiva asigurării condițiilor igienico-sanitare, 99 din cele 124 de unități de învățământ cu personalitate juridică oferă condiții bune, iar în alte 24 condițiile sunt satisfăcătoare. Starea grupurilor sanitare este nesatisfăcătoare în o serie de școli arondate, din mediu rural, cu număr relativ mic de elevi. Ponderea preșcolarilor/elevilor care nu pot beneficia de condiții optime igienico-sanitare este de 1,68%.

Inspectorul şef mai spune că unele unităţi şcolare vor începe anul şcolar în ciuda lipsei autorizaţiei de la Direcţia de Sănătate Publică, iar imediat ce va începe anul şcolar se va face o nouă vizită în teritoriu pentru a reevalua situaţia.

Reparaţiile şi modernizarea clădirilor în care copiii învaţă, ţine strict de autoritatea locală în raza căreia fiecare instituţie îşi desfăşoară activitatea. Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean spun că „s-au consultat autoritățile locale în ceea ce privește colaborarea acestora cu conducerile unităților de învățământ. Reiese faptul că această colaborare este foarte bună în marea majoritate a cazurilor. Autoritățile locale solicită o alocare mai mare de fonduri din partea Ministerului Educației Naționale pentru asigurarea de investiții și dotări”.

Şi totuşi în fiecare an începe şcoala şi în fiecare an sunt aceleaşi probleme, fie că vorbim de mobilier sau de toaletele din curte. Nu contestă nimeni faptul că edilii depun proiecte, dar, în ultimii cinci ani nici o şcoală din judeţ nu a fost renovată în proporţie de măcar 70 la sută.

Powered by Jasper Roberts - Blog