Menu

Articol

Locuri fără taxă pentru premianţii la olimpiadele şcolare care optează pentru UEM Reşiţa

Înscrierile la Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa încep mâine, 9 iulie, şi vor dura până în 23 iulie, între orele 9-16, cu excepţia duminicilor. Pentru noul an universitar există 430 de locuri bugetate și alte aproape 1.000 în regim cu taxă, viitorii studenţi vor beneficia de burse ERASMUS+, precum şi de scutiri de taxe şi burse de performanţă pentru elevii cu rezultate deosebite la concursuri şi olimpiade.

Oferta universității constă în douăsprezece specializări de licență, în cele trei facultăți: Facultatea de Inginerie şi Management, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Ştiinţe Sociale.

Oferta educațională şi conţinutul diferitelor programe de studii din cadrul UEMR au fost adaptate pentru a oferi cunoştinţele şi a forma competenţele pe care absolvenții studiilor superioare trebuie să le deţină pentru a găsi satisfacţia şi succesul pe piața muncii.

Absolvenții examenului de bacalaureat, participanți la olimpiadele naționale la care au obținut distincții (premiile I, II, III, mențiuni), vor ocupa locuri fără taxă în cadrul facultăților universității.

Printre facilitățile acordate viitorilor studenți menționăm: cuantumul burselor de performanță în valoare de 900 lei/lună, cumularea burselor de studiu cu bursa socială (acolo unde este cazul), acordarea burselor în perioadele intersemestriale, parteneriate de practică și internshipuri cu entități publice și private din regiune menite să garanteze pregătirea practică, angrenarea studenților în activitatea centrelor de cercetare sau în acțiuni de voluntariat.

Powered by Jasper Roberts - Blog