Menu

Articol

Pentru un învăţământ performant: fără elev de serviciu în şcoli, fără telefon şi fără fondul clasei

Prin Ordin al ministrului Educaţiei, Liviu Pop, la începutul acestuia s-au adus importante modificări şi completări Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP).

Între cele mai importante modificări de fond sunt cele referitoare la ce are şi nu are voie să facă în şcoală elevul. Potrivit articolului 197, în unităţile de învăţământ este interzis fumatul, conform legislaţiei în vigoare. Dacă până nu de mult grupurile sanitare erau transformate în fumoare, de acum încolo, înclusiv dascălii, se vor alinia la cerinţele ROFUIP.

Acelaşi articol, la alin. 2, interzice folosirea telefonului mobil în timpul orelor, al examenelor şi concursurilor, cu excepía situaţiilor de urgenţă şi doar cu acordul profesorului. În timpul orei, telefoane mobile vor fi păstrate în locuri special amenajate şi setate pentru a nu conturba procesul de învăţământ.

Şi art. 198, alin. 2, a suferit câteva modificări esenţiale. Astfel, se interzic măsurile care limitează accesul la educaţie al elevilor, cum ar fi efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală. Profesorii au obligaţia să-i primească la ore şi să nu-i mai sancţioneze pe elevii ce nu poartă uniforma şcolii.

Elevii pot frecventa la zi cursurile de învăţământ obligatoriu până la împlinirea vârstei de 18 ani. Cei care nu au finalizat învăţământul obligatoriu până la această vârstă şi care au depăşit cu mai mult de trei ani vârsta clasei pot urma studiile, la cerere, la fără frecvenţă, seral sau la frecvenţă redusă.

Prin modificările aduse regulamentului-cadru, se consideră abatere disciplinară implicarea copiilor, elevilor şi cadrelor didactice în strângerea sau gestionarea fondurilor.

În fine, părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, în perioada frecventării învăţământului obligatoriu, este sancţionat cu amendă cuprinsă între 100 şi 1.000 de lei, sau cu muncă în folosul comunităţii. Aceştia vor trebui ca, lunar, să treacă pe la şcoală, să ia legătura cu profesorii sau diriginţii.

Părintele, tutorele sau susţinătorul legal au obligaţia de a-i însoţi pe preşcolari şi elevii din învăţământul primar până la poarta şcolii şi să-i aştepte la terminarea cursurilor. Dacă nu pot face acest lucru vor trebui să desemneze o altă persoană.  

Powered by Jasper Roberts - Blog