Menu

Articol

1 Comentariu

Strâns uniţi în jurul Partidului şi al iubitului Conducător!

„Astăzi, întregul nostru popor sărbătoreşte a XXX-a aniversare a eliberării României de sub dominaţia fascistă, moment de importanţă covârşitoare care, sub conducerea înţeleaptă a Partidului, a aşezat Ţara pe calea societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi a înaintării spre comunism. Strâns uniţi în jurul Partidului şi al iubitului Conducător, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, mii de reşiţeni s-au adunat în această dimineaţă pe străzile oraşului muncitoresc, pentru a se revărsa ca un fluviu de lumină şi încredere neabătută prin faţa tribunei în care se află conducerea judeţeană şi municipală a Partidului, eroi ai muncii socialiste, fruntaşi în producţie, muncitori de frunte din fabrici şi uzine.

În fruntea coloanei se află un grup de muncitori care duc pe umeri de oţel o uriaşă pancartă care marchează momentul de mare sărbătoare al celor 30 de ani de glorii şi împliniri sub înţeleapta conducere a Partidului. Urmează detaşamentele de muncitori de la UCM Reşiţa, care păşesc vioi şi mândru, fluturând în văzduh o mare de drapele roşii şi tricolore, exprimându-şi ataşamentul neţărmurit faţă de Partid, faţă de iubitul Conducător, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. Trecând prin faţa tribunei oficiale, tinerii muncitori strigă din piepturi de oţel lozinci mobilizatoare: „Ceauşescu şi Poporul!”, „Ceauşescu, PCR!”, „Trăiască România, în frunte cu Conducătorul ei iubit, tovarăşul Nicolae Ceauşescu!” Iată, trec prin faţa tribunei, detaşamentele de muncitori de la Hala Nouă, Mecanică Grea, Sculărie, Motoare Diesel, care au realizat producţii record şi de calitate. Printre detaşamente se văd frumoasele care alegorice, care arată atât de sugestiv cifrele producţiei nete, cât şi realizările în procente, frumos colorate în roşu, galben şi albastru. De tribuna oficială se apropie detaşamentele de muncitori de la CSR, siderurgiştii noştri de nădejde, care au realizat producţii record de cocs, fontă şi oţel, strigă lozinci mobilizatoare şi sunt întâmpinaţi cu aplauze şi urale. Sunt muncitorii de la secţiile Cocserie, Furnale, Oţelărie, Laminoare, aceşti prometei cu mâini de oţel şi inimi de aur, care îmblânzesc focul şi modelează oţelul incandescent. Muncitorii fruntaşi au realizat, cu mâinile lor dibace, frumoase care alegorice sub formă de furnale şi cuptoare Siemens-Martin. Urmează detaşmentele de gărzi patriotice, pregătite să apere cu arma în mână cuceririle revoluţionare ale Partidului. După luptătorii de la gărzile patriotice, afluesc spre tribuna oficială tinerii noştri artişti, reuniţi în brigăzi artistice, care au cucerit numeroase premii judeţene şi naţionale, pe scenele patriei, care, cu glasurile lor tinere, cântă şi recită despre realizările măreţe ale Partidului. În sfârşit, cu pasul ferm, dar elastic, defilează prin faţa tribunei sportivii noştri de aur, campioni judeţeni, cu rezultate remarcabile în competiţiile naţionale şi balcanice. Sunt cluburile de box, înot, popice, atletism, canotaj, tenis de masă, lupte, fotbal, handbal, motociclism, automobilism şi orientare turistică. Defilarea se încheie, iar oamenii muncii, muncitori, ingineri şi tehnicieni, cele mai înaintate clase ale societăţii, în strânsă unitate cu ţărănimea, fericiţi, cu sentimentul datoriei împlinite, se îndreaptă spre platoul de la Şura Ortacilor, pentru binemeritate momente de relaxare şi recreere!”

Ziarul „Flamura”, 23 August 1974 (articol imaginar, inspirat din realitate)

(foto. Muzeul Cineastului Amator Reşiţa)

 

Comentarii

Acum mă amuz citind. Atunci sigur nu îndrăznea nimeni să râdă.

Adaugă comentariu nou

Powered by Jasper Roberts - Blog