Menu

Articol

Valeria Schelean-Şomfelean militează pentru egalitatea de şanse în privinţa pensionării femeilor

Valeria Schelean-Șomfelean

În ședința din data de 5 iunie 2018, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Codul muncii și a constatat că acestea sunt constituționale în măsura în care sintagma „condiții de vârstă standard” nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea executării contractului individual de muncă, în condiții identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani.

Curtea a apreciat că încetarea de drept a contractului individual de muncă pentru femei la o vârstă mai mică decât cea a bărbatului poate dobândi valențe discriminatorii pe criterii de sex și încalcă dreptul la muncă al femeii, atât timp cât nu rămâne o opțiune a acesteia să înceteze raporturile de muncă la o vârstă mai mică decât bărbatul, respectiv la vârsta când poate solicita dreptul la pensie. Prin urmare, la vârsta de 63 de ani, femeia trebuie să aibă dreptul de a opta pentru continuarea raportului de muncă până la vârsta la care legea prevede încetarea de drept a contractului individual de muncă și pentru bărbați, respectiv 65 de ani.

Anterior pronunțării acestei Decizii de către Curtea Constituțională, în urma solicitărilor primite din întâlnirile în teritoriu cu alegătorii, depuatul PNL de Caraş-Severin, Valeria Schelean-Şomfelean, a inițiat un proiect de lege în vederea eliminării acestor dispoziții discriminatorii, care se regăsesc, de altfel, și în cuprinsul Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

„În spiritul celor statuate de către Curtea Constituțională, proiectul inițiat de mine prevede posibilitatea femeilor ca, la cerere, să poată alege dacă vor să rămână în câmpul muncii și după vârsta de 63 de ani sau nu, angajatorul neputând înceta de drept contractele individuale de muncă în cazul acestora la împlinirea vârstei de 63 de ani, ci numai în urma exprimării unei astfel de opțiuni de către femei.

În expunerea de motive am arătat faptul că decizia de diferențiere a vârstei de pensionare între femei și bărbați a creat, în unele situații, nemulțumirea unor femei care s-au văzut nevoite să se pensioneze, deși îndeplineau toate celelalte criteriile profesionale pentru a mai profesa, cel puțin atât timp cât profesează și colegii lor bărbați. Au fost cazuri de cadre didactice, cadre medicale care au contestat această măsură ca fiind discriminatorie, pe criterii de sex. Astfel de cazuri au ajuns în atenția instanțelor judecătorești din România, a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării și acum, după cum se observă din decizia de săptămâna aceasta, și în atenția Curții Constituționale”, susţine deputatul liberal.

Proiectul inițiat de Valeria Schelean-Şomfelean a primit avize favorabile până în acest moment, urmând să fie dezbătut în perioada următoare în comisia de specialitate a Senatului României, ca primă cameră sesizată. Iar acest lucru este în spiritul Constituției României, a legilor din domeniul muncii și a egalității de șanse, dar și în linia angajamentelor asumate de România, ca stat membru al Uniunii Europene.

 

Powered by Jasper Roberts - Blog