Proiect de două milioane de lei, prin Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Caraş-Severin

Camera de Comerț Industrie și Agricultură Caraș-Severin a finalizat implementarea proiectului „Resurse umane și întreprinderi competitive în Regiunea Vest”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 3, „Locuri de muncă pentru toți”. Valoarea finantarii a fost de 2.175.592 lei, din care 1.812.268,12 lei din Fondul Social European.

Obiectivul general al proiectului, „Dezvoltarea competențelor profesionale pentru 510 persoane (manageri, antreprenori și angajati din departamentele de resurse umane ale întreprinderilor) din Regiunea Vest (județele Caraș-Severin, Arad, Timiș și Hunedoara) și furnizarea de instrumente, metode și practici standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru imbunătățite în vederea adaptării activităților la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv”, a fost îndeplinit cu succes, numărul de persoane care au beneficiat de avantajele participării în proiect a fost de peste 700, mai mare cu 40 % decât indicatorul asumat.

„Proiectul a avut un impact semnificativ la nivelul Regiunii Vest, iar ca urmare a implementarii sale au fost organizate  opt seminarii de informare și două seminarii de specialitate, la care au participat un numar de 547 de persoane.  Un număr de 204 manageri de întreprinderi și antreprenori  au obținut certificate de absolvire pentru cursurile de Competențe antreprenoriale; 89, pentru cursurile de Manager proiect; 68, pentru cursurile de Manager inovare; 52, pentru cursurile de Tehnici de imbunatațire a proceselor. Aproape 500 de manageri de întreprinderi și antreprenori au obtinut certificate de absolvire pentru cursurile de Lean – Introducere pentru Management, Lean – 5S si Standardizare, Lean – Stabilirea obiectivelor si Management vizual, Six Sigma Champion, Managementul timpului, Managementul Schimbării, Leadership pentru companiile mici si mijlocii, Măsurarea si creșterea satisfacției clientului, CAPM, Manager coach. 100 angajați ai departamentelor de resurse umane au obținut certificate de absolvire pentru cursurile Manager resurse umane, iar alți peste 130 de angajați ai departamentelor de resurse umane au obținut certificate de absolvire pentru cursurile Inspector resurse umane. 384 de persoane au primit consultanță în management și afaceri pentru creșterea nivelului competențelor anteprenoriale, iar 54 de IMM-uri au beneficiat de sprijin pentru  elaborarea unor planuri strategice în vederea dezvoltării afacerilor, ne-a precizat Petru Buzzi, directorul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Caraş-Severin.

Proiectul și-a atins și depășit obiectivul stabilit privind dezvoltarea competențelor profesionale pentru  manageri, antreprenori șiangajați din departamentele de resurse umane din județele Regiunii Vest, prin participarea la programe de formare profesională de calitate si adoptarea unor instrumente de lucru care să conducă la adaptarea întreprinderilor la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv.

Comentarii