Anunțul a fost făcut, dar oare se vor prezenta candidații la concurs?

De: 
SAVA NIKOLICI
19 martie 2015 - 15.00

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice organizează concurs pentru ocuparea a trei funcţii vacante de inspector şcolar general adjunct din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraș-Severin și a funcţiei vacante de director la Casa Corpului Didactic Caraș-Severin. Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările ulterioare.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional; este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă; este personal didactic titular în învăţământ/într-o unitate de învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor; are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani; a obţinut calificativul "foarte bine" în ultimii cinci ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent; are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs; nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, iar la data susţinerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Actuala conducere a ISJ Caraș-SeverinDosarul de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, se depune, în perioada 25 martie - 5 aprilie, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraș-Severin.

Probele de concurs se vor desfăşura în perioada 20 aprilie - 29 mai la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelele de curriculum vitae, declaraţia pe propria răspundere, fişele de evaluare a probelor, fişa cadru a postului de inspector şcolar general adjunct şi cea de director la casa corpului-didactic, precum şi lista documentelor necesare înserierii la concurs se afişează atât la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cât şi la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraș-Severin.

Informaţii suplimentare se pot obţine la număr de telefon 0734996909, în perioada 25 martie- 5 aprilie, între orele 10-14.

Reamintim că pentru postul de inspector școlar general al ISJ Caraș-Severin, scos la comcurs de MECTS nu s-a prezentat niciun candidat, actualul „general“, prof. Dan Grindeanu, urmând să-și ducă interimatul până la capăt, la sfârșitul lunii august 2015.

Copyright © 2010-2015, Argument, ISSN 2457–1067. Toate drepturile rezervate. | Citeste Termenii si conditiile. | Realizat si intretinut de LIDER DESIGN.
Powered by Morgan&Men SEO Consulting - Widget