Dacă vă sunt încălcate drepturile UE, accesați Platforma SISOP!

De: 
SAVA NIKOLICI
22 aprilie 2015 - 10.25

Ministerul Afacerilor Interne informează cetăţenii români cu privire la existenţa Platformei SISOP, un sistem de soluţionare a problemelor prin intermediul căruia orice persoană fizică/juridică sau instituţie publică poate transmite o sesizare care priveşte o situaţie de încălcare a dreptului UE de către autorităţile administraţiei publice locale.

Prin acest sistem se doreşte îmbunătăţirea controlului de legalitate al prefectului în ceea ce priveşte implementarea corectă a legislaţiei europene de către autorităţile administraţiei publice locale, gestionarea optimă a problemelor apărute ca urmare a încălcării legislaţiei UE prin acte emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale (consilii judeţene/consilii locale/primari) şi asigurarea transparenţei şi schimbului de informaţii cu cetăţenii.

„Sesizările SISOP pot fi formulate de către cetăţenii români sau ai altori state membre UE, entităţi private (companii, asociaţii, ONG-uri, etc) care sunt autorizate să-şi desfăşoare activitatea pe teritoriul UE şi entităţi publice. Acestea se depun prin completarea formularului on-line accesibil pe site-ul web SISOP, la adresa http://sisop.mai.gov.ro , prin depunerea unei sesizări scrise la sediul instituţiei prefectului/sediul ministerului Afacerilor Interne sau prin transmitere prin poştă/fax/mail.

Pentru ca o sesizare să poată fi analizată în cadrul SISOP, trebuie întrunite următoarele condiţii: aceasta să se refere la o problemă cauzată de încălcarea legislaţiei UE; entitatea care a încălcat legislaţia UE să fie o autoritate a administraţiei publice locale, printr-un act administrativ emis/adoptat (spre exemplu, hotărâri ale consiliului judeţean şi ale consiliului local, dispoziţii ale primarilor) şi să nu existe deja o acţiune în justiţie prin care solicitantul să fi cerut anularea respectivului act administrativ“, se arată într-un comunicat de presă al Prefecturii Caraș-Severin.

Sistemul a fost implementat în cursul anului 2014 prin programul „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar", cod SMIS 32862.

Copyright © 2010-2015, Argument, ISSN 2457–1067. Toate drepturile rezervate. | Citeste Termenii si conditiile. | Realizat si intretinut de LIDER DESIGN.
Powered by Morgan&Men SEO Consulting - Widget