Drept la replică – „Aquacaraş nu are datorii faţă de Primăria Reşiţa!”

De: 
REDACŢIA
24 aprilie 2015 - 12.20

Drept la replică la articolul „Primăria Reşiţa, în pericol să i se blocheze conturile! Primarul Stepanescu arată cu degetul spre Aquacaraş!” apărut în data de 23 aprilie 2015 pe site-ul www.argument-cs.ro

„SC Aquacaraș SA, acuzată de Primarul Mihai Stepanescu că ar fi cauza potențialei blocări a conturilor Primăriei Reșița, face următoarele precizări :

1. Conform Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de apă și canalizare, încheiat între ADI Acvabanat și SC Aquacaraș SA, redevența stabilită pentru sistemul concesionat în Municipiul Reșița era de 72.000 lei/an.

2. Prin semnarea Actului Adițional nr.2 la Contractul de Delegare, în anul 2014, redevența a fost stabilită la 0,5% din valoarea mijloacelor fixe luate în concesiune, ceea ce înseamnă 828.763,88 lei/an, valoarea fiind variabilă în funcție de amortismentul mijloacelor fixe, după recepționarea obiectivelor reabilitate/modernizate prin Proiectul ISPA.

3. SC Aquacaraș SA nu are datorii față de Fondul IID în raport cu Primăria Reșița achitând sumele aferente redevenței inclusiv pentru anul 2014.

4. Este falsă afirmația Primarului Stepanescu cu privire la împrumutul de 12 milioane euro (probabil că se referea la alt împrumut). În fapt, Consiliul Local Reșița , împreună cu Consiliul Județean Caraș Severin și cu celelalte 7 Consilii locale, s-au constituit, în anul 2005, într-o Asociere care împuternicea Consiliul Județean Caraș Severin să ia împrumut, în numele și pe seama UAT-urilor semnatare, împrumut care reprezenta contribuția locală la Proiectul ISPA, condiție obligatorie pentru obținerea finanțării ISPA.

5. Pentru Reșița a fost emisă HCL nr. 384/05.11.2009 prin care se completează Contractul de Asociere și în care se stabilește suma de 10.042.000 euro ca și cotă de cofinanțare reprezentând 25% din valoarea Proiectului ISPA.

6. Prin HCL 255/2010 Consiliul Local Reșița îl mandatează pe Președintele Consiliului Județean Caraș Severin să semneze, în numele și pentru Consiliul Local Reșița, Acordul de Împrumut. Deci Împrumutul a fost contractat de Consiliul Local Reșița care și-a asumat astfel plata ratelor de capital și a dobânzilor aferente.

Subliniem faptul că obligația plății ratei, pe care și-a asumat-o și care era condiție obligatorie pentru obținerea finanțării Proiectului ISPA, revine Consiliului Local Reșița și nu este condiționată de plata redevenței în Fondul IID.

7. Modificarea / ajustarea prețurilor și a tarifelor se face conform Strategiei de tarifare din Contractul de finanțare, semnat în 2012 pentru accesarea Fondurilor de Coeziune, preluată și în Contractul de delegare a gestiunii. Prețurile și tarifele practicate au fost avizate de ANRSC și aprobate de ADI Acvabanat, conform prevederilor legale aplicabile.

8. Deși Primăria Reșița a emis titluri executorii pentru încasarea redevenței pretinse ( 1 milion euro/an) acestea s-au dovedit a fi fără temei legal, contestațiile formulate de SC Aquacaraș SA fiind admise de instanțele de judecată.

9. Revenim și arătăm că Fondul IID este constituit și alimentat de către Operator, în termen, conform prevederilor legale în domeniu.

În concluzie față de cele afirmate de Primarul Stepanescu, cum că Aquacaraș ar fi responsabilă de potențiala blocare a conturilor Primăriei, și în urma clarificărilor de mai sus, considerăm că afirmațiile sunt total nefondate și incorecte având drept scop, în opinia noastră, doar sustragerea de la plata ratelor împrumutului.

Atragem atenția, și pe această cale, instituției Consiliului Local Reșița să-și respecte obligațiile ce îi revin privitor la achitarea la scadență a ratei împrumutului BEI, termenul de plată al acesteia fiind 05 mai 2015".

Conducerea
SC Aquacaraș SA

Copyright © 2010-2015, Argument, ISSN 2457–1067. Toate drepturile rezervate. | Citeste Termenii si conditiile. | Realizat si intretinut de LIDER DESIGN.
Powered by Morgan&Men SEO Consulting - Widget