Cetăţenii din Răcăşdia sunt scutiţi de penalizări dacă achită integral dările la stat

Administraţia locală din Răcăşdia a anunţat faptul că persoanele fizice din comună pot plăti impozitele şi taxele locale până în 15 decembrie, beneficiind de scutire la de la plata penalităţilor şi majorărilor de întârziere. Decizia a fost luată în cadrul şedinţei de Consiliu Local de la finele lunii octombrie.

De reţinut faptul că după data amintită, pentru sumele neachitate s eva trece la executare silită, repectiv poprirea veniturilor obţinute din salarii, pensii sau de altă natură.