Conferinţa Internaţională Systems & Structures „SysStruc 19”, ediţia a VII-a

Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reşiţa în parteneriat cu Universitatea din Szeged (Ungaria) organizează, în zilele de 8 și 9 noiembrie 2019, a şaptea ediţie a Conferinţei Internaţionale Systems & Structures „SysStruc 2019”.

Alături de cadrele didactice şi doctoranzii de la Facultatea de Inginerie şi Management, la această manifestare ştiinţifică de prestigiu participă cadre didactice şi cercetători din diferite centre universitare şi institute de cercetare din străinătate (Universitatea Szeged – Ungaria, Universitatea Novi Sad – Serbia, Universitatea Tehnică din Viena – Austria, Universitatea Tehnică a Moldovei) şi din ţară (Academia Română – Institutul pentru Mecanica Solidelor, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Politehnica din Timişoara, Universitatea Transilvania din Braşov, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti, Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii – ICECON Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă – URBAN INCERC Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI Bucureşti).

Lucrările conferinţei, pentru care au fost elaborate articole de către 93 de autori, se vor deschide vineri, 8 noiembrie, la ora 10, în sala multimedia „Constantin Gruescu”.

Conferinţa este sprijinită de postori, precum: TMK Reşiţa SA, Messer Gaz România SRL şi Roschiwal+Partner Engineering Reşiţa SRL.