La UEM Reşiţa au fost aleși directorii de departamente

În această săptămână, la Universitatea „Eftimie Murgu“, din Reșița, au fost aleși directorii de departamente, precum și membrii consiliilor departamentelor ale celor trei facultăți din universitatea reșițeană.

După cum susțin sursele noastre, la departamentele facultăților de Științe Sociale și Științe Economice interesul pentru alegeri a fost scăzut, abia îndeplinindu-se cvorumul de ședință, 16 alegători din totalul de 24 cadre didactice la Departamentul de Teologie de la Facultatea de Științe Sociale (DTSS), 12 alegători, din totalul de 18 cadre didactice, la Departamentul de Științe Economice (DSE), din Facultatea de Științe Economice, lucru ce se explică prin numărul mic de candidați. Astfel pentru funcția de director de departament a fost un singur candidat, conf.dr.  Lavinia Nițulescu la  DTSS și conf.dr. Adrian Tănase la DSE, adică directorii actuali în funcție. Pentru funcția de membru în departament au fost doi candidați pe două locuri la DSE și trei candidați pe două locuri la DTSS, dar și aici lucrurile erau previzibile dinainte de vot. Firește, cei doi au fost aleși fără probleme directori, în timp ce lect.dr. Alina Vișan și conf.dr. Diana Tănase vor face parte din consiliul DTSS, iar lect.dr. Suzana Demyen și lect.dr. Liliana Gherghina din consiliul DSE.

La departamentul de Științe Inginerești (DSI), al  Facultății de Inginerie și Management, disputa a fost acerbă, între doi candidați la funcția de director de departament și patru candidați pe două locuri la funcția de membru în Consiliul departamentului.

Pentru funcția de director de departament au candidat conf. dr. ing Octavian Micloșină, directorul interimar, susținut, după cum spun sursele, de președintele Senatului, Doina Frunzăverde și s.l.dr.ing. Cornel Hațiegan, susținut de cei nemulțumiți de actuala situație de la Facultatea de Inginerie și Management. Lui Micloșină i s-au reproșat faptul că de-a lungul anilor a acceptat cele șapte concedieri de cadre didactice din departamentul pe care l-a condus.

Au fost necesare patru tururi pentru alegerea directorului DSI, în cele din urmă fiind ales s.l.dr. Cornel Hațiegan cu 13 voturi, contracandidatul acestuia obținând doar 12.

Lupta a fost mare și pentru cele două locuri din Consiliul DSI, fiind necesare două tururi de alegeri. Au fost aleși ca membri în consiliul DSI s.l.dr.ing. Mihaela Stroia Mihaela și s.l.dr.ing. Zoltan Korka.