Printr-un proiect derulat prin C.C.I.A. Caraş-Severin se vor crea 105 locuri de muncă

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură  Caraș-Severin derulează proiectul „Antreprenoriat sustenabil în Regiunea Vest”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, proiect care a ajuns la jumătatea perioadei de implementare.

Potrivit directorului CCIA Caraş-Severin, Petru Buzzi, în tot acest timp, persoanele din grupul țintă au beneficiat de cursuri pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale, iar 36 dintre ele au primit sprijin pentru înființarea unor societăți comerciale cu profil non-agricol în orașe din regiune. Dintre acestea, 34 dintre afacerile nou înființate urmează să fie finanțate în perioada următoare, suma alocată pentru prima tranșă, reprezentând 75 % din valoarea proiectelor elaborate, fiind de 5.219.907 lei, fiecărui beneficiar revenindu-i aproximativ 150.000 de lei.

„Viitorii antreprenori au înființat societăți comerciale cu răspundere limitată în Reșița, Timișoara, Deva, Arad, Hunedoara, Lugoj, Caransebeș, Moldova Nouă, Bocșa, Oțelu Roșu, Simeria și Călan și au semnat contracte de subvenție pentru finanțarea afacerilor cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin, urmând să creeze 105 locuri de muncă, așa cum și-au asumat prin planurile de afaceri, cu 35 mai multe decât propunea proiectul.

Cererea pentru acordarea subvențiilor va fi timisă la Ministerul Fodurilor Europene, urmând ca banii să intre în conturile beneficiarilor până la sfârșitul lunii iulie. A doua tranșă de 25% din suma solicitată va fi acordată numai dacă în primele 12 luni de funcționare întreprinderea va realiza venituri reprezentând 30% din suma primită inițial. De altfel, experții CCIA Caraș-Severin vor monitoriza și sprijini funcționarea și dezvoltarea afacerilor finanțate, pentru atingerea tuturor obiectivelor și indicatorilor asumați prin planurile de afaceri realizate de beneficiarii ajutorului de minimis“, ne-a precizat Petru Buzzi, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin.