ANUNT
LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa S.C. AQUACARAS S.A cu sediul in Reşiţa, P-ta Republicii nr. 7, judeţul Caraş-Severin, tel. 0255212458, fax 0255214421, înmatriculată la ORC cu nr. J11/831/2004, cod fiscal R16868757, contul nr. R004RNCB2100000157700001 deschis la Banca Comercială-Reşiţa, reprezentată Filipescu Gheorghe având funcţia de Director General,
Având în vedere Hotărârea nr. 5 / 2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății,

Scoate la vânzare prin licitație publică deschisa cu strigare, următorul ansamblu de cladiri :
– Corp administrativ, construit în anul 1970 din cărămidă, suprafaţă construită la sol 441 mp, identificată în Extrasul de Carte Funciară nr. 33610, nr. cadastral 33610-C1, Localitatea Reşiţa, Str. Fântânilor nr. 1, judeţul Caraş-Severin;
– Grup sanitar, construit în anul 1970 din cărămidă arsă, suprafaţă construită la sol 63 mp, identificată în Extrasul de Carte Funciară nr. 33610, nr. cadastral 33610-C2, Localitatea Reşiţa, Str. Fântânilor nr. 1, judeţul Caraş-Severin;

– Construcţii depozit lemne, construite în anul 1970 din cărămidă arsă, suprafaţă construită la sol 248 mp, identificată în Extrasul de Carte Funciară nr. 33610, nr. cadastral 33610-C3, Localitatea Reşiţa, Str. Fântânilor nr.1, judeţul Caraş- Severin;
– Staţie alimentare auto, construită în anul 1970 din cărămidă arsă, suprafaţă construită la sol 307 mp, identificata în Extrasul de Carte Funciară nr. 33610, nr. cadastral 33610-C5, Localitatea Reşiţa, Str. Fântânilor nr.1, judeţul Caraş-Severin;Vânzarea bunurilor imobile identificate mai sus se face prin licitaţie publică deschisa cu strigare, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai mare,

Licitația va avea loc în data de 12.12.2019, ora 12.00 la sediul SC AQUACARAȘ SA – Exploatarea Reșița, din Reșița, Str. Fântânilor, nr. 1, Jud. Caraș – Severin.

Ofertele se depun la registratura societății AQUACARAȘ SA din Reșița, Str. Fântânilor, nr. 1, în plic închis.
Data limită pentru depunerea ofertelor este 12.12.2019 ora 11.00.

Caietul de sarcini, anexele la caietul de sarcini si alte informații suplimentare se pot obține la sediul socetății din Reșița, Str. Fântânilor, nr. 1, Jud. Caraș – Severin, Departament Comercial Patrimoniu – persoană de contact Stănoiu Ștefan sau la tel. 0722333760, incepand cu data de 27.11.2019 in intervalul orar 10-14.

DIRECTOR GENERAL
FILIPESCU GHEORGHE